آقای دکتر محمود اژدری

Dr. Mahmoud Azhdari

معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (72996)

27
3
9
4
6
23
3
15
1

معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و هنر

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو همکار سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • عضو همکار انجمن بتن ایران
 • عضو همکار کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو مادام العمر انجمن آموزش مهندسی ایران
 • عضو همکار مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان
 • عضویت گروه پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • عضو وابسته انجمن معماری و شهرسازی ایران
 • عضو پیوسته انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو همکار جامعه مهندسان معماری داخلی ایران
 • عضو پیوسته انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان استان تهران
 • عضو نویسنده صندوق اعتباری هنر
 • عضو نویسنده سرای اهل قلم
 • عضو پیوسته سازمان مرد نهاد خانه معماران چلیپا
 • عضو دانشجو سازمان بین المللی دانشگاهیان
 • عضو وابسته دانشجویی موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mahmoud Azhdari , Mitra Kalantari, "Utopia from the View of Western and Eastern Architects and Philosophers", Clinical Cancer Investigation Journal, (2022), Vol 11, No 1, Paper ID: CCLS220488

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﺎری (انتشارات صالحیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب جستاری در مطالعه معماری پژوهشگاه اختر‌شناسی (انتشارات صالحیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب ﺟﺴﺘﺎری در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ (انتشارات صالحیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎری در ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار (انتشارات صالحیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب معماری، شهر، تمثیل (انتشارات صالحیان) - 1400 - فارسی
 • کتاب طراحی معماری برج مسکونی با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافند غیرعامل (انتشارات صالحیان) - 1399 - فارسی
 • کتاب معماری دیپلماتیک؛ طراحی سفارتخانه (انتشارات جالیز) - 1399 - فارسی
 • پایان نامه طراحی معماری برج مسکونی در منطقه 22 تهران بزرگ با رویکرد معماری اکولوژیک و پدافندغیرعامل (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه معماری دیپلماتیک، طراحی سفارت خانه (موسسه آموزش عالی آ.ب.آ) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق (1401-1402)
 • سابقه تدریس در استاد گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور موژدا و همکاران (1389-1394)
 • سابقه کار صنعتی در پروژه طرح و توسعه بیمارستان رازی (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران (مترا) (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در شرکت ستاره اطلس پارس (1396-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • ژورنال تخصصی - عضویت در کمیته علمی و داوری فصلنامه فرهنگی هنری گلبانگ (1402)
 • کنفرانس - عضویت در کمیته علمی و داوری دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (1402)
 • ژورنال تخصصی - عضویت در کمیته علمی و داوری فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی (1402)
 • ژورنال تخصصی - عضویت در کمیته علمی و داوری دوفصلنامه جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی (1402)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری (1401)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوران پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تغلیم و تربیت، رواشناسی و مشاوره ایران (1401)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی ایران (1401)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (1401)
 • کنفرانس - عضویت در کمیته علمی و داوری دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران (1401)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری ، عمران و شهرسازی ایران (1401)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری سومین همایش علمی و پژوهشی و نخستین همایش بین المللی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران (1401)
 • کنفرانس - هفتمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار (1401)
 • انجمن تخصصی - انجمن آموزش مهندسی ایران عضویت کمیته ارتباطات و انتشارات (1400)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی عمران معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری (1400)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه (1400)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران (1400)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری ششمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی (1400)
 • ژورنال تخصصی - عضویت کمیته علمی و داوری نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (1399)
 • ژورنال تخصصی - عضویت کمیته علمی و داوران نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کار آفرینی و توسعه کسب و کار (1399)
 • کنفرانس - عضویت کمیته علمی و داوری نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1399)
 • دارنده گواهی - Euro Cert Certificate for Science - کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان، دبی با شماره 14772 (1395)
 • دارنده گواهی - Australian universal academy - سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، استانبول - کشور ترکیه با شماره AUA2644 (1395)
 • دارنده گواهی - Australian universal academy - از پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، استانبول - کشور ترکیه با شماره AUA2697 (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1396)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1395)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس - دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی استانبول، ترکیه (1395)

سایر موارد

 • متخصص طراحی ساختمان های بیمارستانی و درمانی
 • عضو گروه طراحی بیمارستان اکباتان،استان همدان
 • عضو گروه طراحی بیمارستان تویسرکان، استان همدان
 • عضو گروه طراحی و ناظر امور معماری در بیمارستان تخصصی پوست رازی تهران
 • کارشناس خبره طراحی و بهره برداری هتل در مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
 • پژوهشگر حوزه معماری و فلسفه