آقای امید توسلی

Omid Tavasoli

رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180533)

12
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی