خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,200
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 128
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 56
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 15 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 22 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

پداگوژی بریکولاژ نوشته علی خلخالیشاخص های تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون نوشته شهرام صلواتی و محمد علی نسیمی نوشته Seyed Mohsen Kazemitabar و Reza Amirneghad و Aptin Rahnavard و Farid Gholamreza Fahimiمدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و عملکرد مالی واقعی (شواهدی از شرکت های موجود در بازار سرمایه تهران) نوشته سید فخرالدین فخرحسینیرتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران با استفاده از رویکرد DEMATEL ، ANP و COPRAS نوشته سید فخرالدین فخرحسینیرابطه بین تعارضات زناشویی با عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر چمستان نوشته آمنه خلعتبریرابطه بین سبک فرزندپروری با عزت نفس دانش آموزان دوره دوم ابتدایی نوشته ماریه دستیاررابطه ویژگی شخصیتی با بهزیستی ذهنی در افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان نور نوشته آمنه خلعتبریاثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای نوشته مهدیه عباسیرابطه تحریف های شناختی و ناگویی هیجانی با تعارضات زوجین نوشته نرگس بکانبررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان سلامت عمومی و شادکامی سربازان آموزشی نوشته مهدی بقائیبررسی و تحلیل نقش فشار اقتصادی خانواده و تعارضات بین والدین و فرزندان نوشته علیرضا مولوی نسبEvaluating Digital Assessment Literacy and Psycholinguistic Models:A Case Study in Context نوشته Mohammad Reza Raeisi و Davood Mashhadi Heidar و Mohammad Reza Khodarezaاثربخشی شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان کاهش آسیب های اجتماعی نوظهور مرتبط با فضای مجازی در دانش آموزان نوشته صدیقه احمدیبررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان نوشته جواد خلعتبریمعادلات ساختاری رابطه بین نیاز های روانشناختی کارکنان زن و مرد با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی نوشته الناز عطاران و طاهر تیزدست و محمدرضا زربخش بحریروایی تشخیصی نسخه پنجم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در ویژگی های عصب - روان شناختی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری نوشته جواد خلعتبریاثربخشی آموزش ذهن آگاهی شفقت محور بر امیدواری و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D در بیماران قلبی دارای ICD نوشته سپیده حداد و جواد خلعتبری و محمدرضا زربخش بحریThe Impact of Dynamic Written Corrective Feedback on Iranian EFL Learners‘ Writing Accuracy, Fluency and Complexity نوشته Victoria Sayad Deghatkar و Mohammad Reza Khodareza و Valeh Valipourبررسی تاثیر فناوری اطلاعات و رسیدگی الکترونیک پرونده های قضایی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان دادگستری شهرستان قائمشهر و سوادکوه شمالی نوشته لاله کهن سال

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: