آقای محمود صمدی

Mahmoud Samadi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکاین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183165)

47
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی