خانم دکتر رضوان حجازی

Dr. Rezvan Hejazi

استاد دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178510)

50
110
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن حسابداری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی