خانم دکتر فرزانه حیدر پور

Dr. farzane heidarpoor

استاد- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401221)

67
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی