آقای دکتر احمد یعقوب نژاد

Dr. Ahmad Yaghoobnezhad

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178516)

11
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی