آقای دکتر ناصر میرسپاسی

Dr. Naser Mirsepasi

عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180755)

26
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی