آقای دکتر محمود احمدپور داریانی

Dr. Mahmoud Ahmadpour Daryani

استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420182)

10
18
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی