آقای دکتر علی داوری

Dr. Ali Davari

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314848)

40
53
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی