آقای دکتر مرتضی اکبری

Dr. Morteza Akbari

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408114)

11
37
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی