آقای علی جهانگیری

Ali Jahangiri

عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180993)

81
40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی