ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی نخ زری مقدم

Ali Nakh Zari Moghadam

استادیار - اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181083)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استادیار - اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه گنبد کاووس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی نخ زری مقدم در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادیار - اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه گنبد کاووس

سمتهای علمی و اجرایی علی نخ زری مقدم در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات علی نخ زری مقدم در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و کشت مخلوط برعملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخودهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت مخلوط جووخردل علوفه ای ازنظر عملکرد و کیفیت علوفه درتاریخ های مختلف کاشتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی ارقام کلزا درمرحله جوانه زنی و رشداولیه گیاهچهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهاثرنیتروژن و الگوی کاشت گندم ونخود برعملکردواجزای عملکرد نخوددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه درصد پروتئین و عملکردپروتئین درکشت مخلوط گندم و نخود با مصرف مقادیر مختلف نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عکس العمل تلقیح مایکوریزایی و فسفرمصرفی درگندمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتلقیح مایکوریزا و فسفرمصرفی برعملکرد و اجزای عملکردگندم کوهدشتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهمایکوریزا و برهمکنش های آن با محیطسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهمترین جزء موثربرعملکرد گندم تحت شرایط سیستم خاکورزی و نیتروژن مصرفیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از باکتری تیوباسیلوس در زراعتسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تلقیح مایکوریزا بر عملکرد دانه و تجمع پروتئین در نخود زراعیهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عکس العمل نخود زراعی به تنش رطوبت و تلقیح مایکوریزاییهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
14دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و میزان مصرف روی بر عملکرد دانه و پروتئین نخود L. Cicer arietinumپنجمین همایش ملی حبوبات1391
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح و تنش آب بر نخود محلی بجنوردپنجمین همایش ملی حبوبات1391
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغذیه با عناصر ریزمغذی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو Vigna radiata L.پنجمین همایش ملی حبوبات1391
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد باقلا سبز Vicia faba L.پنجمین همایش ملی حبوبات1391
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد علوفه و ارتفاع بوته در کشت مخلوط جو و باقلا با مصرف نیتروژناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کشت و نیتروژن مصرفی بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و باقلادومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوفه ای با مصرف نیتروژندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوف های با مصرف نیتروژندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفهدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های آبیاری و مویان بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد در گیاه علوفه- داروی شنبلیلهدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه گیاه علوفه - دارویی شنبلیله تحت تاثیر تیمارهای کم آبیاری و مویاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر فنولوژی باقلادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته ای بر عملکرد واجزای عملکرد باقلادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگیهای کمی کشت مخلوط سیر (Allium sativum) با نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل اولیه رشد در منطقه ساریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نخود فرنگی ( Pisum sativumL.) در کشت مخلوط با سیر (Allium sativum) و در رقابت با علفهای هرزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر استفاده از کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر همدانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استفاده از کود گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات سیر محلی ساریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کشت مخلوط و نیتروژن بر عملکرد علوفه جو و نخود فرنگیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد بوته لوبیا سبزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد بوته و برخی صفات آفتابگردانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فاصله ردیف و جهت کاشت بر برخی خصوصیات کمی لوبیا سبزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن آفتابگرداناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدیریت های مختلف مبارزه با علف های هرز با استفاده از علفکش ها و وجین بر برخی مولفه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی فنل کل سویااولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر علفکش های خاک مصرف و وجین برعملکرد و اجزای عملکرد سویااولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
41دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد سیراولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل رقابتی اندامهای زمینی دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensisدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی رقابت اندامهای زمینی گونه Poa pratensis در برابر گونه Bromus tomentellusدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ترکیب کود نیتروژن و ورمیکمپوست بر عملکرد غده و پروتئین غده سیبزمینیاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی کمپوست و نیتروژن بر تعداد غده، وزن غده و عملکردبوته سیبزمینی ( Solanum tuberosum )اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و پروتیین و میزان پرولین ماش (.Vigna radiata L)کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (.Vigna radiata L)کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت نخودفرنگی Pisum sativum L. و کاهو Lactuca sativa L. ونیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد پروتیین و قند نخودفرنگیپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1396
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی، آلکازت ونیتروژن بر عملکرد دانه، درصد و عملکرد پروتیین گندم (.Triticum aestivum L)دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی، آلکازت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و صفات فنولوژیک سویا تحت تاثیر تنش خشکی و کشت ارگانیکسومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی1397
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه نخود زراعیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود زراعیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد دانه و پروتئین نخود زراعی (Cicer arietinum L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیک ماش (Vigna radiata L.) تحت تاثیر کود نیتروژن و مگافولدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vigna radiata L.) تحت تاثیر کود شیمیایی نیتروژن و کود مایع مگافولدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر برخی صفات زراعی نخود رقم آزاد (Cicer arietinum L.)دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر ارتفاع بوته در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلیششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1399
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر برخی صفات کیفی آفتابگرداندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد پروتئین نخود زراعی (Cicer arietinum L.) رقم عادل تحت تاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلیدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
61دریافت فایل PDF مقالهکاربرد گیاه پالایی در حذف آلاینده هادومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار بر مقاومت گیاهان نسبت به شوریدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی گیاه لوبیا سبزنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تلقیح باکتری ریزوبیوم بر عملکرد ارقام مختلف لوبیا سبزنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی گیاه لوبیا سبزنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تلقیح باکتری ریزوبیوم بر عملکرد ارقام مختلف ×لوبیا سبزنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رگرسیونی عوامل محدود کننده خلا عملکرد کلزا مطالعه موردی کلاله -دهستان زاوکوهاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خلاء عملکرد کلزا در شرق استان گلستان (کلاله دهستان زاوکوه)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
69دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله رویشی برنجاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
70دریافت فایل PDF مقالهلاتین QTL های موثر بر تحمل به شوری در مرحله زایشی برنجاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر برخی از علف کشها بر کنترل علف های هرز ماشاولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر علف کشهای پیش رویشی پندیمتالین، پرسوییت و پس رویشی بنتازون به عنوان علفکش تکمیلی بر کنترل علفهای هرز ماشاولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
73دریافت فایل PDF مقالهاثر سرزنی بر عملکرد و اجسای عملکرد غلاف خشک ارقام باقلا Vicia faba L. در منطقه گنبدکاووسدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
74دریافت فایل PDF مقالهاثر سرزنی بر مراحل فنولوژیک سرعت و دوره پر شدن دانه در ارقام باقلا Vicia faba L. درمنطقه گنبد کاووسدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
75دریافت فایل PDF مقالهکارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علف کشهای پهن برگ کش بر خصوصیات علف هرز گشنیزک(Bifora testiculata L.)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر احتمالی علف کشهای گرانستار، برومایسید، دیالن سوپر، دوپلسان سوپر، توفوردی واختلاط گرانستار با آنها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندمدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
77دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بقایای گیاهی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلاکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوزیک باقلا تحت تاثیر بقایای گیاهی و نیتروژنکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیک لاین های برنج ایرانی تحت تنش شوری در مراحل رویشیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
80دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر درصد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در نخود محلی نیشابوراولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
81دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک نخود محلی نیشابوراولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
82دریافت فایل PDF مقالهاثر کیفیت بذر بر رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرتاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیفیت بذر بر پارامترهای جوانه زنی دو رقم ذرتاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ماش سبز (Vigna radiata L.) بر کمیت علوفه و زیست توده علف های هرزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد گرانوله بر روی خصوصیات کیفی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L)ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری تیوباسیلوس و مصرف کود گوگرد بر خصوصیات کمی گیاه کنجد (Sesamum indicum L)ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تغذیه با عناصر ریزمغذی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو Vigna radiate Lکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
88دریافت فایل PDF مقالهتشخیص نواحی کروموزومی کنترل کننده تحمل به تنش اسمتیک خشکی دربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی ژنتیکی صفات زراعی برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
90دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی پایدار، یک ضرورت و یک رهیافتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
91دریافت فایل PDF مقالهالگوی کاشت و تراکم؛ متغیرهای موثردر کنترل علفهای هرزاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
92دریافت فایل PDF مقالهنقش تنوع زیستی در کشاورزیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
93دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیتاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
94دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز برروی ارقام برنج تحت شرایط خشکیهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390

مقالات علی نخ زری مقدم در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris Lدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1394
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تاثیر نیتروژنفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و آرایش های مختلف کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخودفرنگی (Pisum sativum L.) بر عملکرد علوفه و شاخص های رقابتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهاثرسرزنی وتراکم بوته برعملکرد واجزای آن دررقم برکت باقلا Vicia fabaدرمنطقه گنبدکاووسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد نیتروژن و الگوی کاشت جو و باقلا بر برخی صفات کمی و کیفی علوفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم خاک ورزی و نیتروژن مصرفی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم تعیین مهم ترین جزء موثر بر عملکرددوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های گندم به تلفیق کود بیولوژیک و فسفرهدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1396
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرافصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل دهیمجله تولید گیاهان زراعی1398
10دریافت فایل PDF مقالهاثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویامجله تولید گیاهان زراعی1398
11دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمینمجله تولید گیاهان زراعی1396
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص های رقابت جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum)مجله تولید گیاهان زراعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساریمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
14دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهاثرسرزنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات موثر برپرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد زیولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در مدیریتهای مختلف آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد سطوح نیتروژن و نسبتهای کشت مخلوط نخودفرنگی (Pisum sativum)و کاهو (Lactuca sativa)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیومفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) رقم آزادفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابورفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و مدیریت آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عملکرد و شاخص‌های کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مناطق ساری و گنبد کاووسفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و پروتئین ژنوتیپ های ماش (Vigna radiata L.) در شرایط عدم تثبیت نیتروژنفصلنامه به زراعی کشاورزی1399
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (.Vigna radiata L)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل محدودکننده عملکرد کلزا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکردفصلنامه به زراعی کشاورزی1399
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناجفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L. از طریق مدیریت کود شیمیایی و زیستی نیتروژن در تاریخ های کاشت مختلفدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
29دریافت فایل PDF مقالهاثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرتفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله)فصلنامه به زراعی کشاورزی1396
31دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
32دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر عملکرد، نسبت برابری زمین و برخی از ویژگیهای کیفی علوفهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (mays Zea )و ماش سبز (radiata Vigna (بر کمیت علوفه و زیست توده علفهای هرزفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
34دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و مرحله تنش آبی بر عملکرد و اجزای آن در زیره سبزCuminum cyminumفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 760 بار

نمودار سالانه مقالات علی نخ زری مقدم طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی نخ زری مقدم


به اشتراک گذاری صفحه علی نخ زری مقدم

پشتیبانی