آقای دکتر ابوالفضل فراهانی

Dr. Abolfazl Farahani

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183931)

68
89
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی