آقای پروفسور ایرج ملک محمدی

Prof. Iraj Malek Mohammadi

استاد دانشکده اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186698)

29
31
18
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی