مدل راهبردهای ارتباطی تواتمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 276

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASNR-4-1_008

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

چکیده مقاله:

چهره دنیا در عصر دیجیتال به روشنی نشان می دهد هک در فراهم آوری غذا و تغذیه برای جمعیت روبه رشد جهان، چالش ها و مانع هایی وجود دارد. به ویژه که پایداری زیرساخت های کشاورزی هم با پرسش های حیاتی در ارتباط با کاربرد فناوری روبه رو است. ا گر دانش قدرت است، پس فقر نشانگر کمبود دانش است و فقر دانش و اطلاعات هم نتیجه ضعف ارتباط هاست. توسعه، که نتیجه حل مسئله پیشرفت در جهت زندگی بدتر است، نیازمند ارتباط برای توانمندسازی مردم به منظور غلبه بر مشکل هایشان با دانش است. هدف این مقاله پیوند دادن ارتباط ها با توسعه بر پایه برنامه ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی و فقر زدایی فناوری در توسعه پایدار کشاورزی می باشد. در این مقاله از روش شناسی واکاوی معنی ها و رهیافت رفتاری در توسعه پایدار کشاورزی استفاده شد تا نظریه را به عمل تبدیل کند. در نتیجه در بهره گیری از منابع، از یک سو نظریه های گوناگون پذیرش فناوری دربرگیرنده، نظریه های (UTAUT(۲، کنش مستدل TRA، و رفتار برنامه های TPB, نظریه های مدیریت (راهبردی، آینده نگاری، چابکی و آشوب)، رسالت ارتباط و توسعه، نقش تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی و راهبردهای انتقال فناوری پذیرش پذیر و از سوی دیگر، فرایند مهندسی رفتار (بهینه سازی رفتار)، کنار هم آمدند تا همراه با ترویج خلاق (به جای ترویج زورمدار)، مدل راهبردهای ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری در توسعه پایدار کشاورزی در عرصه آشوبناک این پدیدیه حیاتی را فراهم آورند.

نویسندگان

ایرج ملک محمدی

عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، ایران و استاد دانشگاه تهران