بررسی روند پژوهشی تسهیل گری ایده پردازی کارآفرینانه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENTCONF03_037

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1399

چکیده مقاله:

ایده پردازی مرحله اول و هسته محوری کارآفرینی را تشکیل می دهد و تسهیل ایده پردازی کارآفرینانه می تواند نقش بسزایی در شکلگیری آسان تر کسب و کارهای کارآفرینانه داشته باشد. پژوهش حاضر به شناسایی وضعیت و پیکره دانش ایده پردازی در پیوند با کسب وکارها و چگونگی توجه به تسهیل و ترغیب این امر می پردازد. این پژوهش در قالب یک روش بیبلیومتریک و با غربال گری مرحله به مرحله،45 مقاله را از میان 788 مقاله حاصل جستجو در بانک مقالات Scopus استخراج نموده و آنها را در 5 محور شامل نشریات، نویسندگان،مقالات، کلمات کلیدی و نهایتا ارجاعات تحلیل کمی نموده است. این تحلیل ها با استفاده از سه نرم افزار معتبر انجام شده است. یافته هایاین پژوهش نشان می دهد که در سالهای اخیر اندیشمندان رشته های مختلف به تسهیل گری ایده پردازی توجه کرده اند و این موضوع درمنابع بسیار متنوعی مطرح شده است. طبعا در هر رشته ای با رویکرد و الزامات تخصصی ویژه ای به موضوع نگاه شده و این مساله می تواندتبدیل به یک موضوع منسجم میان رشته ای گردد. تحلیل های محتوایی نشان می دهند که تاکنون تمرکز پژوهشگران در زمینه تقویت ایدهپردازی بر روی آموزش رسمی بوده است. با این رویکرد تقویت دانشجو از طریق رشد ویژگی هایی چون رویکرد اکتشافی، انعطاف، انگیزه،تفکر خلاق یا کارآفرینانه، کنجکاوی مهارت حل مساله و مدیریت اطلاعات مورد نظر بوده است. به یادگیری های غیر رسمی با استفاده ازفعالیت تجربی، دسترسی به اطلاعات متنوع، ایجاد انگیزه بیرونی، بازدید، داستان سرایی نیز در پژوهش ها اشاره هایی شده است. شکل گیریبازارها، رقابت ها و آزمایشگاه های ایده می توانند شاهدی بر تلاش نهادها جهت تقویت ایده پردازی باشند.

کلیدواژه ها:

تسهیل گری ایده پردازی کارآفرینانه ، تحلیل محتوا ، بیبلیومتریک ، تحلیل هم استنادی ، تحلیل استناد

نویسندگان

فاطمه سادات غفوریان

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

قنبر محمدی الیاسی

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

محمود احمدپورداریانی

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

جهانگیر یداللهی فارسی

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران