آقای دکتر اکبر اعتباریان

Dr. Akbar Etebarian

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177325)

62
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی