آقای دکتر محسن ایمنی

Dr. Mohsen Imeni

استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259119)

18
16
2
2
2
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت ایران
  • عضو انجمن حسابداری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب آینده حسابرسی (هوشمند تدبیر) - 1399 - فارسی
  • کتاب 1 - توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری‌ها و دویست سال پژوهش‌های نظری و تجربی) (انتشارات ترمه) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی