آقای دکتر ایرج شاکری نیا

Dr. Iraj Shakeri nia

عضو هئیت علمی گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181394)

44
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی