رابطه حمایت سازمانی، رضایت شغلی وتعهدسازمانی باعملکرد شغلی درمدیران بومی وغیربومی سازمانهای دولتی استان گیلان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IOPC02_034

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین رابطه حمایت سازمانی رضایت شغلی وتعهدسازمانی باعملکرد شغلی مدیران سازمان های دولتی بودها ست باتهیه فهرست سازمان ها ی دولتی مستقر درشهررشت مدیران 72سامان بصورت تصادفی ساده برای پژوهش انتخاب شدند و ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه حمایت سازمانی رضایت شغلی تعهدسازمانی و عملکرد شغلی دراختیارآنها قرارگرفت نهایتا 56 پرسشنامه کامل بازگردانده شد که موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاصل نشان داد که بین حمایت سازمانی رضایت شغلی تعهدسازمانی و عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد مقداراماره F بدست آمده ازتحلیل رگرسیون درسطح p<0/01 معنی دار است و نشان میدهد که بین حمایت سازمانی رضایت شغلی و تعهدسازمانی باعملکرد شغلی مدیران مورد بررسی رابطه برقرار است همچنین 78درصد واریانس میان حمایت سازمانی رضایت شغلی تعهدسازمانی و عملکرد شغلی مشترک است ازبین حمایت سازمانی رضایت شغلی و تعهدسازمانی رضایت شغلی میتواند واریانس مربوط به عملکرد شغلی مدیران را تبیین کند به این معنی که افزوده شدن مقدار واریانس حمایت سازمانی و تعهدسازمانی به معادله موجب افزایش معنی داری نمی شود تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین مدیران ازلحاظ حمایت سازمانی رضایت شغلی و عملکرد شغلی تفاوتها معنی دارنیست ولی ازلحاظ تعهدسازمانی تفاوت های معنی دار است P<0/05 ازمونهای تعقیبی نشان داد که تفاوت ها بین مدیران غیربومی غیراستانی و مدیران بومی و مدیران غیربومی استانی معنی دار بوده است P<0/05

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ازکیا، م ؛ و توکلی، _ 1385 . فرا تحلیل ...
 • براتی، ه ؛ عریضی .ح و نوری .ا. (1387) _ ...
 • ثناگو، ا؛ نیک روش _ م و دباغی، ف . ...
 • جهانگیر، ف ؛ پازارگادی، م ؛ محفوظ پور، س و ...
 • حسینیان، ش ؛ مجیدی، ع _ حبیبی، ص. (1386). عوامل ...
 • حیدری فرد، ر. 1380 .بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با ...
 • خسروی زاده، 1 ؛ خلجی، ح و خواجوی، د . ...
 • دولت‌آبادی‌فراهانی، ر . 1378 _ بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای ...
 • دیویس، ک و نیو استورم، ج _ 1370 _ رفتار ...
 • زاده باقری، ق ؛ پور دانش، ف ؛ سیدی، 1 ...
 • زکی، م . 1385 . بررسی و سنجش حمایت سازمانی ...
 • عبدالهی م و موسوی، م . 1386 . سرمایه اجتماعی ...
 • عریضی، ح ؛ علی محمدی، س و گل پرور، م ...
 • فروغی، فیض اله، خرازی، هادی _ ایران فر، شیرین و ...
 • فقیهی، ا و فیضی، ط 1385. سرمایه اجتماعی: رویکردی نو ...
 • بررسی میزان تعهدسازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی) [مقاله کنفرانسی]
 • مدنی، ح ؛ زاهدی، م. ج. 1384، تعیین اولویت عوامل ...
 • مرایی، م 1379 . بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین در ...
 • مصدق راد، ع . 1383. بررسی رابطه بین فرهنگ وتعهد ...
 • مولوی، ح، 1386 . راهنمای عملی SPSS10-13-13 در علوم رفتاری. ...
 • نکویی مقدم، م ؛ بهشتی فر، م و شکوه سلجوقی ...
 • نوری، ابوالقاسم، لباف، مولوی، حسین _ عریضی، حمید رضا، موسویان، ...
 • هدایتی . ه . 1374 _ بررسی عوامل فرهنگی بر ...
 • یوسفیان، ج و خاوری _ ل _ 1383 . بررسی ...
 • Alnajjar, A.1996 _ Relationship between satisfaction _ organizational commitment among ...
 • Balfour, D.L. and Weschler, D. 1996. Organizational Commitment Antecedents and ...
 • Bigoness, W., &amp; Blakely, G. 1996. A Cross-National Study of ...
 • Black, J. S. 1992 _ Coming home: The relationship of ...
 • Black, B. 1999 _ National Culture and High Commitment Management. ...
 • Black, J. S., &amp; Mendenhall, M. 1990. Cross-culturl training effectiveness ...
 • Deconinc, J. B. &amp; Batchman, D. 1994. Organizational commitment and ...
 • Dooley, L.; Paprock, K.E.; Shim, I.; and Gonzalez, E.M. 2000 ...
 • Eisenberger, R., Fasolo, P., &amp; Davi s-LaMastro, V. 1990. Perceived ...
 • Eisenberger. R., Huntington, R., Hutchison, S. &amp; Sowa, D. 1986 ...
 • Eisenberger R. Stinglhamber F. Vandenberghe , C. Sucharski I.L Rhoades, ...
 • Erez, M., &amp; Earley, P. C. 1993 _ Culture, self-identity ...
 • Hochwarter, W. A., Witt, L. A., Treadway, D. C., Ferris, ...
 • Forum, V13, N.3 .Levinson, H.1965. Reciprocation: The relationship between mar ...
 • Laurent, A. 1983 _ The cultural diversity of Western conceptions ...
 • Moro, F. 2005 _ A Cross-Culturl Comparison of Leadership Skills ...
 • Mowday, R., Steers, R., &amp; Porter, L. 1979 _ The ...
 • McCarty, M. &amp; Tommas, N. C. 2001 _ 360 Feedback ...
 • McQueen M. K. 2007 .Motivators of job satisfaction for elementary ...
 • Porter, L.H., Steers, R.M. and Boulian P.V. 1974. organizational commitment, ...
 • Rhoades, L., , &amp; Eisenberger, R. 2002. Perceived organizational support: ...
 • Riggle R.J. Edmondson D R. Hansen J.D.2008 .A meta - ...
 • Rosenzweig, P. M., &amp; Nohria, N . 1994. Influences on ...
 • Schein, E. H. 2004 . Organizational culture and leadership. San ...
 • Simoens, S. Scott, A. Sibbald, B. 2002 .Job satisfaction , ...
 • Smith, P.C. Kendal, L. M. &amp; Hulin, C. L. 1988 ...
 • Solomon, C. (1995) _ Learning to manage host-country nationals. Personnel ...
 • Wayne, S. J., Shore, L. M. Boomer, W. &amp; Tetrick. ...
 • Yiu, L. 2000. Determining the impact of cognitive styles On ...
 • نمایش کامل مراجع