آقای ابوالقاسم نوری

Abolghasem Nouri

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179083)

27
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی