آقای پروفسور عباس ابوالقاسمی

Prof. Abbas Abolghasemi

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264034)

84
183
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی