آقای پروفسور عباس ابوالقاسمی

Prof. Abbas Abo;ghasemi

استاد- دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264034)

72
136

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی