آقای دکتر عباسعلی حسین خانزاده

Dr. Abbas Ali Hosseinkhanzadeh

دانشیار روان شناسی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (294180)

62
79

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی