نقش امیدبه زندگی درتبیین اضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ودرمان پذیروافراد غیرمبتلا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 634

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTH02_021

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394

چکیده مقاله:

مواجهه با سرطان موجب ایجادبحران درابعادجسمی روانی و معنوی می شود لذا اگاهی ازابعادی چون امید به زندگی و اضطراب مرگ درسازگاری بیماران مبتلا به سرطان دارای اهمیت زیادی می باشد وبه متخصصان بالینی دراین حوزه توصیه میشود که درمراقبت ازاین بیماران این عوامل را مدنظر قراردهند این پژوهش باهدف بررسی نقش امید به زندگی درتبیین اضطراب مرگ دربیماران مبتلا به سرطان پیشرفته و درمان پذیر و افراد مبتلا انجام شدها ست این مطالعه به روش توصیفی و ازنوع پژوهشهای همبستگی بوده و جامعه اماری این پژوهش متشکل ازبیماران مبتلا به سرطان پیشرفته و درمان پذیر و افراد غیرمبتلا بود نمونه اماری مورد استفاده دراین پژوهش تعداد 100نفر ازبیماران سرطانی پیشرفته 100نفر بیماران سرطانی درمان پذیرمراجعه کننده به بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی درمان سرطان شهرشیراز درسه ماهه اول سال 1393 و 100نفر ازافراد غیرمبتلا بوده که بااستفاده ازروش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند ابزارهای این پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر که پس ازتکمییل پرسشنامه های مربوطه و جمع اوری داده ها کدگذاری و وارد نرم افزار spss گردید و با کمک اماره های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت براساس نتایج این پژوهش میان امید به زندگی و اضطراب مرگ هرسه گروه رابطه معنادار منفی وجود دارد و داده های مربوط به پیش بینی اضطراب مرگ با استفاده ازامید به زندگی نشان میدهد که این متغیر پیش بین معناداری برای اضطراب مرگ درهرسه گروه مورد مطالعه می باشد

نویسندگان

الهام رستمی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه گیلان

سیدولی اله موسوی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

عباسعلی حسین خانزاده

دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه گیلان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پورمحمد، ز؛ دهقان، خ؛ و یاسینی اردکانی، س. (1382). بررسی ...
 • رجبی، غ؛ بحرانی، م. (1380). تحلیل عاملی سوال های مقیاس ...
 • عسکری، پ؛ و شرف الدین، ز. (1387). رابطه اضطراب اجتماعی، ...
 • پیش بینی اضطراب مرگ براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [مقاله ژورنالی]
 • قربانعلی پور، م؛ برجعلی، ا؛ سهرابی، ف؛ فلسفی نژاد، م. ...
 • Akyuz, A., Guvenc, G., Ustunsoz, A., Kaya, T. (2008). Living ...
 • Benzein, EG., Berg, AC. (2005). The level of and relation ...
 • Corner J, Baily C. (2001) Cancer nursing care in context. ...
 • Herth, KA. (2000. Enhancing hope in people with a first ...
 • Lee, P.K. (2012). Effect of Hope on Death Anxiety in ...
 • Piterson, W. (2009). The Relation of Death Anxiety and Self-efficiency ...
 • Reb, AM. (2007). Transforming the death sentence: elements of hope ...
 • Roleigh, E. (1992). Sources of hope in choronic illness. Oncology ...
 • Snyder, C.R., Lopez, S.J. (2007). Positive Psychology: The scientific and ...
 • Villagomeza, LR. (2005). Spiritual distress in adult cancer patients: toward ...
 • نمایش کامل مراجع