فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

Knowledge & Research in Applied Psychology

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در حوزه های روانشناسی منتشر می شود.

بنا بر نامه شماره ۹۰/۳۱۱/۴۵۸۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ، بر اساس رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، درجه علمی - پژوهشی به فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی اعطا شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات