خانم دکتر زهرا سلمان

Dr. Zahra Salman

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182166)

18
11
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی