آقای دکتر رضا پاشا

Dr. Reza Pasha

دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (324792)

23
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی