مجله اختلال جنسی و روانشناختی

Journal of sexual and psychological disorders

مجله اختلال جنسی و روانشناختی(روانشناسی مرضی با تاکید براختلال های جنسی) به صورت دوماهنامه منتشر می شود.

این مجله مقالات مرتبط با حوزه های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی را به زبان فارسی می پذیرد.

این مجله با عنوان روانشناسی مزمن با تاکیدات اختلالات جنسی (اختلال جنسی و روانشناختی) موفق به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران شده است.

لذااز همه دانشجویان و اساتید در خواست می شود تامطالب پربار علمی خودرا اعم از روانشناختی، تربیتی، آموزشی به این مجله ارسال نمایند.

(لازم به ذکر می باشد علی رغم اینکه این مجله دارای عنوان جنسی می باشد ولی از تمامی حیطه های روانشناختی، مشاور، و علوم تربیتی مقالات را می پذیرد تا بعداز مراحل داوری و درصورت پذیرش توسط داوران دراین مجله به صورت الکترونیکی انتشار یابد)