آقای دکتر اسکندر فتحی آذر

Dr. Eskandar Fathiazar

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (395910)

29
120
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

دكتر اسكندرفتحي آذر در سال 1328 در اردبيل، بدنيا آمد. در سال 1360 مدرك دكتري در رشته آموزش علوم را از دانشگاه ايلينوي – امريكا با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1355به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز مشغول خدمت شد. نامبرده هم اكنون با رتبه علمي استادي در دانشگاه مذكور مشغول به فعاليت است. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : آموزش علوم تحصيلات رسمي و حرفه اي : اسكندر فتحي آذر تحصيلات ابتدايي را در دبستان آزادي به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1348 از دبيرستان شاه عباس اخذ كرده اند ايشان مدرك كارشناسي در رشته دبيري زيست شناسي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد آموزش علوم را در سال 1358 از دانشگاه ايلينوي – امريكا دريافت نموده اند و در سال 1360 مدرك دكتري در رشته آموزش علوم را از دانشگاه ايلينوي – امريكا با موفقيت اخذ كرده اند

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی