خانم دکتر آذر قلی زاده

Dr. Azar Gholizadeh

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178932)

24
31
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی