خانم نرگس کشتی آرای

Narges Keshti Aray

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178921)

44
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی