ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای بهروز عبدلی

Behrooz Abdoli

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183910)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی بهروز عبدلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی

مقالات بهروز عبدلی در کنفرانسهای داخلی

مقالات بهروز عبدلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه آزمون عملکردی تعادل در شناسایی سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردنفصلنامه دانش و تندرستی1388
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآموزش والیبال وحل مساله برخودکارآمدی دختران نوجوانفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع خود الگودهی (پیش خوراند، مرورگری مثبت، مشاهده صرف) و تمرین بدنی بر یادگیری سرویس بلند بدمینتونفصلنامه رفتار حرکتی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف پیش بینی زمان بندی انطباقیفصلنامه رفتار حرکتی1389
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش نوروفیدبک بر عملکرد تیر و کمان کاران مبتدی: یک مطالعه دو سو کورفصلنامه رفتار حرکتی1389
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه فرآیندهای لذت از تربیت بدنیفصلنامه رفتار حرکتی1389
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل زمینه ای و بازداری پیش گستر و پس گستر بر یادگیری مهارت کراس اور اسکیتفصلنامه رفتار حرکتی1389
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرایش تمرین و نوع ارایه بازخورد بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامترفصلنامه رفتار حرکتی1390
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف بار شناختی بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش بین انطباقی در شرایط پنهان و آشکارفصلنامه رفتار حرکتی1390
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلیفصلنامه رفتار حرکتی1390
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تبحر حرکتی کودکان کار و کودکان مدرسه ایفصلنامه رفتار حرکتی1391
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر تمرین با سطوح مختلف تلاش شناختی بر تصمیم گیری بازیکنان مبتدی تنیس روی میزفصلنامه رفتار حرکتی1391
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانون توجه درونی و بیرونی از طریق بازخورد و دستورالعمل بر یادگیری حفظ تعادل پویافصلنامه رفتار حرکتی1391
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر یادگیری آشکار، قیاسی و اکتشافی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت تاپ اسپین تنیس روی میزفصلنامه رفتار حرکتی1391
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر رویکردهای یادگیری مشارکتی، رقابتی و انفرادی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان: نقش واسطه گری کمال گرایی و عزت نفسفصلنامه رفتار حرکتی1392
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خود توصیفی ورزشکاران نخبهفصلنامه رفتار حرکتی1392
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تداخل زمینه ای فزاینده و کاهنده با تغییر برنامه ی حرکتی بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش بین انطباقی و قابلیت شناسایی خطافصلنامه رفتار حرکتی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانون توجه و دست کاری حس پیکری بر شاخص های کنترل قامت سالمندانفصلنامه رفتار حرکتی1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تکلیف دوگانه در شرایط دست کاری سیستم های حسی بر تعادل ایستای افراد بینا و نابینافصلنامه رفتار حرکتی1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین بازپردازش خودآگاه و عملکرد ورزشی تحت فشار روانشناختی: آزمون نظریه بازپردازش خودآگاهفصلنامه رفتار حرکتی1393
21دریافت فایل PDF مقالهاثر رنگ های گرم و سرد بر ادراک عمق ورزشکاران رشته های توپی و غیر توپیفصلنامه رفتار حرکتی1393
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارت پیش بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3)فصلنامه رفتار حرکتی1394
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تمرین مشاهده ای خود کنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتونفصلنامه رفتار حرکتی1394
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مشاهده اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدیدفصلنامه رفتار حرکتی1394
25دریافت فایل PDF مقالهنقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانانفصلنامه رفتار حرکتی1394
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش فاصله کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهرفصلنامه رفتار حرکتی1395
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مشاهده انواع اطلاعات مختلف به هنگام یادگیری مشاهده ایفصلنامه رفتار حرکتی1395
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیچیدگی تکلیف دوم با فاصله های زمانی مختلف بر زمان عکس العمل تکلیف اول بر پایه الگوی دوره بی پاسخی روان شناختیفصلنامه رفتار حرکتی1395
29دریافت فایل PDF مقالهانتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی شنواییفصلنامه رفتار حرکتی1395
30دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبالفصلنامه رفتار حرکتی1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی فیزیولوژیک اجرای پیشرفته و مبتدی یک مهارت پیوسته در دانشجویان ورزشکارفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1391
32دریافت فایل PDF مقالهارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برترفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1391
33دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین استحکام روانی و راهبردهای روان شناختی در دانشجویان ورزشکارفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1392
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی حرکتی بر دریبل فوتبال در بازیکنان ماهرفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1392
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکارانفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1393
36دریافت فایل PDF مقالهارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و عملکرد داوران فوتبالفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار عاملی پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران زن و مرد دانشگاهی رشته های گروهی و انفرادیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تحلیل رفتگی ورزشی در ورزشکارانفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1393
39دریافت فایل PDF مقالهاستحکام ذهنی: صفت، یا قابلیتی رشدپذیر ارزیابی اثربخشی تمرین مهارت های روان شناختیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1394
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر راهبردهای مختلف توجهی بر دقت پرتاب آزاد پرتاب گنندگان مبتدی بسکتبال: نقش اطلاعات بیناییفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1394
41دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه وابستگی به تمرین در ورزشکارانفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1395
42دریافت فایل PDF مقالهاثر جهت دهی بینایی فضایی بر دوره بی پاسخی روانشناختی در سطوح مختلف دشواری تکالیف ادراکی-حرکتیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1395
43دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارآمدیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1395
44دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس هدفمداری در فعالیت بدنیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1396
45دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نشانه فضایی بر مراحل پردازش اطلاعات با استفاده از الگوی دوره بی پاسخی روان شناختیمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1395
47دریافت فایل PDF مقالهمساله مسیریابی وسایل نقلیه سبز و کاهش انتشار آلودگیپژوهشنامه حمل و نقل1397
48دریافت فایل PDF مقالهاثر الگودهی ماهر و درحال یادگیری بر اکتساب ویژگی های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبالفصلنامه رفتار حرکتی1397
49دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان بندی تمرین و ریتم شبانه روزی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میزفصلنامه رفتار حرکتی1397
50دریافت فایل PDF مقالهسهم نسبی استحکام ذهنی در تبیین عملکرد ورزشی تحت فشار بازیکنان ماهر بدمینتونفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1397
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مهارت های روان شناختی بر عملکردهای منتخب ورزشی بازیکنان فوتسال زنفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1397
52دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل زمینه ای و نوع تمرین (مشاهده ای، بدنی و ترکیبی) بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتونپژوهش در رفتار حرکتی1392
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل عقب گرد یا جمع بندی پاسخ ها در الگوی دوره بی پاسخی روان شناختیدوماهنامه فیض1396
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد مختلف فشار بر ویژگی های کینماتیک سلاح و دقت عملکرد تیراندازان نخبه و نوآموز تپانچهفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1398
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تمرین راه رفتن با اغتشاش بینایی بر متغیرهای کینماتیکیدوفصلنامه مطالعات طب ورزشی1398
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدت زمان چشم آرام و دقت عملکرد در شوت جفت بازیکنان ماهر و نیمه ماهر بسکتبالفصلنامه رفتار حرکتی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 136 بار

نمودار تولید سالانه مقالات بهروز عبدلی

تماس با بهروز عبدلی


به اشتراک گذاری صفحه بهروز عبدلی

پشتیبانی