آقای دکتر فرزین باقری شیخانگفشه

Dr. Farzin Bagheri Sheykhangafshe

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

Researcher ID: (262081)

48
86
2
3
24
9
7
2
44

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب روانشناسی افراد مشهور (انتشارات آوای نور) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه رگه های تاریک شخصیت، تصمیم گیری شناختی و استحکام روانی در بدنسازان با و بدون مصرف استروئید (دانشگاه گیلان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دین و سلامت (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله سلامت روان کودک (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مجله علوم پزشکی فسا (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مجله تعلیم و تربیت استثنایی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طلوع بهداشت یزد (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بخش نمایه سازی نشریه سلامت روان کودک (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طب دریا (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله طب پیشگیری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشکده علوم پزشکی اصفهان (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله افق دانش (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله مطالعات روانشناسی ورزشی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه آموزش پرستاری (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه روانشناسی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور نشریه طب نظامی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله تحقیقات سلامت در جامعه (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله علوم پزشکی صدرا (شیراز) (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله حیات (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله تحقیقات علوم رفتاری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور مجله کومش (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده شصتمین دوره جایزه ملی البرز (نوبل ایرانی) در بخش دانشجویان (1401)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1401)
 • برگزیده طرح شهید صیاد شیرازی برای جایگزین خدمت سربازی توسط بنیاد ملی نخبگان در سال 1401 (1401)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1400)
 • برگزیده شدن برای استفاده از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان استان تهران (1399)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد (1398)
 • ارائه مقاله برتر دانشجویی گروه روانشناسی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان (1398)
 • پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در مقطع کارشناسی ارشد (1397)
 • ارائه مقاله برتر دانشجویی گروه روانشناسی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) - آموزشگاه مدت (1402)
 • دوره آموزش جامع زبان برنامه نویسی R - دانشگاه تربیت مدرس (1402)
 • اصول مصاحبه بالینی تشخیص مشکلات و خدمات روانشناختی - دانشگاه شهید بهشتی (1402)
 • آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی - آموزشگاه مدت (1401)
 • هوش هیجانی - آموزشگاه مدت (1401)
 • پیشگیری و کاهش خطر مصرف مواد در دانشجویان - دانشگاه علامه طباطبائی (1401)
 • مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج - آموزشگاه مدت (1397)