مصطفی حجت شمامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Researcher ID: (270795)

6
1
2
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب آموزش طراحی تکالیف ‌شناختی: راهنمای کاربردی نرم‌افزار OpenSesame برای پژوهشگران روان‌شناسی شناختی (نشر پرنده) - 1399 - فارسی
  • پایان نامه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر توجه آگاهي تحت وب بر استحكام رواني، سوگيري توجه، شدت و فراواني علائم بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير (دانشگاه اصفهان) - 1398 - فارسی

تحصیلات تخصصی