آقای دکتر علی فتحی آشتیانی

Dr. Ali Fathi Ashtiani

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183220)

8
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی