فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

Research in Human Resource Management

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی از زمستان سال ۱۳۸۷ بر اساس مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات مورخ ۱۳۸۷/۷/۶ با شماره پروانه‌ی ۱۲۴/۳۵۲۶، در مرکز پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی وابسته به دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و با همکاری و حمایت علمی اساتید دانشگاه‌های جامع و افسری امام حسین (ع)، تهران، علامه طباطبایی (ره)، تربیت مدرس، صنعتی شریف، بقیه الله (عج) و شهید بهشتی (ره) راه‌اندازی و منتشر گردید.

این نشریه در تاریخ ۱۳۸۹.۶.۱۵ با شماره نامه ۱۵۷۴۹/۱۱/۳/۸۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به دریافت درجه علمی - پژوهشی از شماره اول گردید.

این نشریه در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی مقاله می پذیرد.