آقای محسن حامدی

Mohsen Hamedi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180431)

53
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی