آقای دکتر ابوطالب شفقت

Dr. Abotaleb Shafaghat

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186157)

22
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی