آقای دکتر امین پاشایی هولاسو

Dr. Amin Pashaei Houlaso

دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید

فرد مهم علمی - Researcher ID: (18475)

13
52
3
1
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن تعالی کسب و کار ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب نظریه های نوآوری (ایثارگران) - 1401 - فارسی
  • کتاب نوآوری چابک (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی) - 1399 - فارسی
  • پایان نامه تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان‌های صنعتی دفاعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد مدعو (1400-1401)
  • استاد مدعو (1400-1401)
  • استاد مدعو (1399-1400)

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی برتر مقطع دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن جنوب (1398)
  • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی (1397)