آقای دکتر سیدحسین ابطحی

Dr. Sayed Hosein Abtahi

استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180754)

6
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی