فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی

: Journal of Training and Improvement of Human Resources

فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی به منظور ارائه جدیدترین نظریه ها و یافته های علمی در حوزه های مختلف آموزش و بهبود منابع انسانی و همچنین در راستای تبادل و نشر اندیشه های بدیع و نتایج پژوهش های علمی، از تمامی محققان، صاحب نظران، دانش پژوهان، کارشناسان، استادان و دانشجویان دعوت می نماید تا اخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در قالب مقاله های علمی- پژوهشی برای چاپ و انتشار در فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی ارسال نمایند.

*طبق مجوز شماره ۶۱۱۹/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نام فصلنامه از" آموزش و بهسازی منابع انسانی" به "آموزش و بهبود منابع انسانی" تغییر یافته است و این نشریه تحت حمایت انجمی علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران می باشد.

حوزه پذیرش مقالات: آموزش و مدیریت و توسعه منابع انسانی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات