آقای دکتر حسین سلیمی

Dr. Hossein Salimi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176795)

7
40
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی