آقای دکتر احمد برجعلی

Dr. Ahmad Borjali

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181878)

28
223
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی