خانم فرخنده مفیدی

Farkhonde Mofidi

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181930)

7
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی