آقای دکتر حسن ملکی

Dr. Hassan Maleki

استاد گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180185)

20
101
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی