آقای دکتر فرهاد سراجی

Dr. Farhad Seraji

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218389)

28
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی