آقای دکتر محمود عباسی

Dr. Mhmoud Abasi

دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181432)

12
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی