آقای دکتر حمید پارسانیا

Dr. Hamid Parsania

دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179932)

2
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی