فصلنامه مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی

Strategic Studies of the Islamic Revolution

فصلنامه مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی و ایجاد عرصه ای برای تبادل آرا، اندیشه ها و اطلاعات ناظر بر آراء و اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، منتشر میشود. از اینرو، از صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان اندیشه دعوت میشود، مقالات و آثار علمی خود را (شامل مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی و ترویجی) در چارچوب محورهای اصلی فصلنامه و براساس شیوه نامه تدوین مقالات به فصلنامه علمی مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی ارسال نمایند.

محورهای موضوعی فصلنامه:

اقتصاد

انقلاب اسلامی

تاریخ

تعلیم و تربیت

دفاع و امنیت

سیاست

علم و فناوری

فرهنگ

مدیریت و رهبری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات